Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA NR XXXIV/155/09
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 30 stycznia 2009 roku
w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2009-02-05 12:55

UCHWAŁA NR XXXIV/156/09
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 30 stycznia 2009 roku
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2009-02-05 12:57

UCHWAŁA NR XXXIV/157/09
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 30 stycznia 2009 roku
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu  na rok 2009.

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2009-02-05 12:59

UCHWAŁA NR XXXIV/158/09
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 30 stycznia 2009 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2009-02-05 13:02

UCHWAŁA NR XXXIV/159/09
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 30 stycznia 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń stanowiących własność Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego, na okres powyżej trzech lat.

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2009-02-05 13:05

UCHWAŁA NR XXXIV/160/09
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 30 stycznia 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń stanowiących własność Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego, na okres powyżej trzech lat.

 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2009-02-05 13:08

UCHWAŁA NR XXXIV/161/09
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z  dnia 30 stycznia 2009 roku
w  sprawie  przyjęcia  sprawozdania  Starosty  z  działalności  Komisji  Bezpieczeństwa   i  Porządku  za  2008  rok.

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2009-02-05 13:10

UCHWAŁA NR XXXIV/162/09
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 30 stycznia 2009 roku
w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2009-02-05 13:14

UCHWAŁA NR XXXIV/163/09
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 30 stycznia 2009 roku
w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008r. dla Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego.

 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2009-02-05 13:30

UCHWAŁA  XXXV/164/09
RADY  POWIATU  GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 5 marca 2009 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2009.

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2009-03-11 13:08

UCHWAŁA NR XXXV / 165 / 09
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 5 marca 2009 roku
w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009
oraz przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu w roku 2008.

 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2009-03-11 13:12

UCHWAŁA NR XXXV / 166 / 09
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 5 marca 2009 roku
w sprawie przyjęcia informacji Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy dotyczącej Powiatowego Rynku Pracy w roku 2008.

 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2009-03-11 13:14

UCHWAŁA NR XXXV / 167 / 09
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 5 marca 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny.

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2009-03-11 13:16

UCHWAŁA NR XXXV / 168 / 09
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 5 marca 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lub dzierżawę
lokali użytkowych będących własnością Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego w trybie bezprzetargowym,
na rzecz dotychczasowych najemców.

 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2009-03-11 13:18

UCHWAŁA NR XXXV / 169 / 09
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 5 marca 2009 roku
zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2008-2011.

 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2009-03-11 13:21

UCHWAŁA NR XXXV / 170 / 09
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 5 marca 2009 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji
oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2008

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2009-03-11 13:24

UCHWAŁA NR XXXV / 171 / 09
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 5 marca 2009 roku
w sprawie przyjęcia rocznej informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
o stanie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2009-03-11 13:27


UCHWAŁA NR XXXV / 172 / 09
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 5 marca 2009 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Kowalewie Pomorskim za rok 2008.

 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2009-03-11 13:30

UCHWAŁA NR XXXV / 173 / 09
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 5 marca 2009 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
i realizacji Programu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2009-03-11 13:32

UCHWAŁA NR XXXV / 174 / 09
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 5 marca 2009 roku
w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
przeznaczonych na te zadanie w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim w roku 2009

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2009-03-11 13:34

UCHWAŁA NR XXXV / 175 / 09
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 5 marca 2009 roku
w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2009-03-11 13:35

UCHWAŁA NR XXXV / 176 / 09
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 5 marca 2009 roku
zmieniająca uchwałę nr II/8/06 z dnia 29 listopada 2006 roku
w sprawie powołania składów osobowych oraz wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2009-03-11 13:38

UCHWAŁA  XXXVI/177/09
RADY  POWIATU  GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 23 marca 2009 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2009.

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2009-03-26 11:14

UCHWAŁA NR XXXVI / 178 / 09
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 23 marca 2009 roku
w sprawie przystąpienia Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego do Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej  z siedzibą w Toruniu

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2009-03-26 11:16

UCHWAŁA  NR XXXVI / 179 / 09
RADY POWIATU GOLUBSKO - DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 23 marca 2009 roku
w sprawie przystąpienia Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego do realizacji inwestycji wspólnej z Gminą Golub-Dobrzyń.

 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2009-03-26 11:18

UCHWAŁA  NR XXXVI / 180 / 09
RADY POWIATU GOLUBSKO - DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 23 marca 2009 roku
w sprawie przystąpienia Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego do realizacji inwestycji wspólnej z Gminą Ciechocin.

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2010-11-15 13:26

UCHWAŁA NR  XXXVII/181/09
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 21 kwietnia 2009 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2008 r. i udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiemu z tego tytułu.
 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2009-03-26 11:21

UCHWAŁA  NR XXXVII/182/09
RADY  POWIATU  GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia  21 kwietnia 2009 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2009.

 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2010-11-15 14:26

UCHWAŁA NR XXXVII/183/09
RADY  POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 21 kwietnia 2009 roku
w sprawie uchwalenia kalendarium prac nad projektem budżetu na rok 2010 .

 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2010-11-15 13:47

UCHWAŁA NR  XXXVII/184/09
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 21 kwietnia 2009 roku
w sprawie emisji obligacji Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2009 roku.


 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2010-11-16 11:18

                                                                          Uchwała Nr XXXVII /185/ 09
                                                           Rady Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego
                                                                       z dnia 21 kwietnia 2009 roku
                   w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Pomocy Dziecku i Rodzinie na lata 2009 – 2014.

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2010-11-16 13:47

UCHWAŁA  NR XXXVII / 186 / 09
RADY POWIATU GOLUBSKO - DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 21 kwietnia 2009 roku
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Golubsko-Dobrzyński .
 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2010-11-16 15:24

UCHWAŁA NR XXXVII / 187 / 09
RADY POWIATU GOLUBSKO - DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 21 kwietnia 2009 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2008

 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2010-11-17 11:59

UCHWAŁA NR XXXVII / 188 / 09
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 21 kwietnia 2009 roku
zmieniająca uchwałę nr XXXIII/153/08 z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na rok 2009
 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2010-11-17 12:04

UCHWAŁA  NR  XXXIX/189/09
RADY  POWIATU  GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia  21 maja 2009 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2009.
 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2010-11-17 12:12

UCHWAŁA NR XXXIX / 190 /09
RADY POWIATU GOLUBSKO – DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 21 maja 2009 roku
w sprawie przystąpienia Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego do realizacji projektu systemowego pn.: „Szansa na aktywną integrację.”, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie  7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2010-11-17 12:16

Uchwała Nr XXXIX/191/09
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 21 maja 2009 roku
w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na termomodernizację budynku warsztatów oraz sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. Lecha Wałęsy w Kowalewie Pomorskim
 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2010-11-17 12:19

UCHWAŁA NR XXXIX /192/ 09
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 21 maja 2009 roku
zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2008-2011.
 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2010-11-17 12:32

UCHWAŁA  NR  XL/193/09
RADY  POWIATU  GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia  8 lipca 2009 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2009.

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2009-07-13 09:41

UCHWAŁA NR XL / 194 / 09
RADY POWIATU GOLUBSKO- DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 8 lipca 2009 roku
w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Nr XLVIII/702/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego w Bydgoszczy polegającego na likwidacji komórki działalności podstawowej.

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2009-07-13 09:45

UCHWAŁA NR XL / 195 / 09
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 8 lipca 2009 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadanie w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim w roku 2009

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2009-07-13 09:47

UCHWAŁA NR XL / 196 / 09
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 8 lipca 2009 roku
w sprawie przystąpienia Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego do realizacji inwestycji wspólnej z Gminą Ciechocin.

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2009-07-13 09:49

UCHWAŁA NR XL / 197 / 09
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 8 lipca 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2009-07-13 09:54

UCHWAŁA NR XL / 198 / 09
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 8 lipca 2009 roku
w sprawie stanowiska dotyczącego planów likwidacji prokuratur rejonowych

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2009-07-13 09:55

UCHWAŁA  NR  XLI /199/ 09
RADY  POWIATU  GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia  13 lipca 2009 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2009.

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2009-07-13 13:46

UCHWAŁA NR XLII / 200 / 09
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 12 sierpnia 2009 roku
w sprawie skargi Pani Jolanty Gajda na Przewodniczącego Rady Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego

 

 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2009-08-14 13:18

UCHWAŁA  NR  XLII/201/09
RADY  POWIATU  GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia  12 sierpnia 2009 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2009.

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2009-08-14 13:21

UCHWAŁA NR XLII / 202 / 09
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 12 sierpnia 2009 roku
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego.

 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2009-08-14 13:24

UCHWAŁA  NR XLIII / 203 / 09
RADY POWIATU GOLUBSKO - DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 15 września 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację projektu „Przyszkolne obserwatoria astronomiczne Astro-Baza”

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2009-09-17 13:42

UCHWAŁA NR XLIII / 204 / 09
RADY POWIATU GOLUBSKO - DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 15 września 2009 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2009-09-17 13:44

UCHWAŁA  NR  XLIII/205/09
RADY  POWIATU  GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia  15 września 2009 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2009.

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2009-09-17 13:46

UCHWAŁA  NR XLIII/206/09
RADY  POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 15 września 2009 roku
w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze  2009  roku .

 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2009-09-17 13:49

UCHWAŁA NR XLIII / 207 / 09
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 15 września 2009 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych, członków zarządu oraz przewodniczących stałych komisji Rady Powiatu

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2009-09-17 13:52

UCHWAŁA NR XLIII / 208 / 09
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 15 września 2009 roku
w sprawie uchylenia uchwały Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie ustalenia zasad prywatyzacji spółki Szpital Powiatowy sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu w drodze zbycia udziałów w Spółce.

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2009-09-17 13:54

UCHWAŁA NR XLIII / 209 / 09
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 15 września 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pt. „ Dzisiaj uczeń, jutro poszukiwany fachowiec na rynku” w ramach konkursu nr 2/POKL/9.2/2009 Priorytetu IX       „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2009-09-17 13:57

UCHWAŁA NR XLIII / 210 / 09
RADY POWIATU GOLUBSKO - DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 15 września 2009 roku
w sprawie przystąpienia Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego do realizacji projektu  pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych w powiecie golubsko-dobrzyńskim”, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2009-09-17 14:01

UCHWAŁA NR XLIII / 211 / 09
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 15 września 2009 roku
w sprawie przystąpienia Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego do realizacji inwestycji wspólnej z Gminą Golub-Dobrzyń

 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2009-09-17 14:03

UCHWAŁA NR XLIII / 212 / 09
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 15 września 2009 roku
w sprawie przystąpienia Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego do realizacji inwestycji wspólnej z Miastem Golub-Dobrzyń

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2009-09-17 14:05

UCHWAŁA NR XLIII / 213 / 09
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 15 września 2009 roku
w sprawie przystąpienia Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego do realizacji inwestycji wspólnej z Gminą Zbójno

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2009-09-17 14:11

UCHWAŁA NR XLIV / 214 / 09
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 13 października 2009 roku
w sprawie przystąpienia Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego do realizacji  zadania wspólnego    z Gminą Zbójno.

 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2009-10-16 08:20

UCHWAŁA  NR  XLV/215/09
RADY  POWIATU  GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia  30 października 2009 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2009.

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2009-11-09 14:33

UCHWAŁA NR / XLV / 216 / 09
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 30 października 2009 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadanie w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim w roku 2009

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2009-11-09 14:43

UCHWAŁA NR XLV / 217 / 09
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 30 października 2009 roku
w sprawie wyrażenia opinii na temat wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzyniu dotyczącego dofinansowania kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2009-11-09 14:45

UCHWAŁA NR XLV / 218 / 09
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 30 października 2009 roku
w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny 2008/2009 wraz z wynikami egzaminów

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2009-11-09 14:48

UCHWAŁA  NR  XLVI/219/09
RADY  POWIATU  GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia  2  grudnia 2009 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2009.

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2009-12-07 11:18

UCHWAŁA NR XLVI / 220 / 09
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 2 grudnia 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę udziałów we współwłasności nieruchomości między Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim a Skarbem Państwa

 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2009-12-07 11:21

UCHWAŁA NR XLVI / 221 / 09
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 2 grudnia 2009 roku
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli w powiatowej jednostce organizacyjnej

 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2009-12-07 11:23

UCHWAŁA NR XLVI / 222/ 09
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 2 grudnia 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lub dzierżawę lokali użytkowych będących własnością Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego w trybie bezprzetargowym,  na rzecz dotychczasowych najemców.

 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2009-12-07 11:26

UCHWAŁA NR XLVI / 223 / 09
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 2 grudnia 2009 roku
w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego

 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2009-12-07 11:28

UCHWAŁA NR XLVII / 224 / 09
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 22 grudnia 2009 roku
w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu

 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2010-01-07 11:53

UCHWAŁA NR XLVII / 225 / 09
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 22 grudnia 2009 roku
zmieniająca uchwałę nr I/5/06 z dnia 22 listopada 2006 roku w sprawie wyboru Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2010-01-07 11:56

UCHWAŁA  NR XLVII/226/09
RADY  POWIATU  GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 22 grudnia 2009 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2009.

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2010-01-07 11:58

UCHWAŁA NR XLVII / 227 / 09
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 22 grudnia 2009 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadanie w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim w roku 2009

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2010-01-07 12:00

UCHWAŁA NR XLVIII / 228 / 09
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 30 grudnia 2009 roku
w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2010-01-07 12:05

UCHWAŁA NR XLVIII / 229 / 09
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 30 grudnia 2009 roku
w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości w trybie bezprzetargowym.
 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2010-01-07 12:08

UCHWAŁA NR XLVIII / 230 / 09
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 30 grudnia 2009 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2010-01-07 12:11

UCHWAŁA NR XLVIII / 231 / 09
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 30 GRUDNIA 2009 ROKU
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego                            z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010 oraz przyjęcia sprawozdania z realizacji programu w roku 2009.

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2010-01-07 12:14

UCHWAŁA NR XLVIII / 232 / 09
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 30 grudnia 2009 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składów osobowych oraz wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2010-01-07 12:17

UCHWAŁA NR XLVIII / 233 / 09
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia  30 grudnia 2009 roku
w sprawie uchylenia uchwały nr III/15/06 w sprawie powołania komisji doraźnej drogowej

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2010-01-07 12:20

UCHWAŁA  NR XLVIII/234/09
RADY  POWIATU  GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 30 grudnia 2009 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2009.

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2010-01-07 12:22

UCHWAŁA NR XLVIII / 235 / 09
RADY POWIATU GOLUNBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 30 grudnia 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na rok 2010

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2010-01-07 14:02

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 72001
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-07-10 08:28

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12976112
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-15 11:13

Stopka strony