Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

OKRLZP.3421-6/08      Golub-Dobrzyń 08.08.2008r                         

MODYFIKACJA TREŚCI SWIZ NR. OKRLZP.3421-6/08

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania:
Roboty remontowe dachów Zespołu Szkół  nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu, ul. PTTK 28 , 87-400 Golub-Dobrzyń.
                                              
Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego działając na podst. art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004  Prawo zamówień publicznych (t. j.  Dz.U z 2007 r Nr 223 poz. 1655 ) dokonuje modyfikacji SWIZ- przedmiaru.


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na wykonanie zadania realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego :
Roboty remontowe dachów Zespołu Szkół  nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu, ul. PTTK 28 , 87-400 Golub-Dobrzyń.
Sprawa nr OK.RL.ZP 3421-6/08

Przewidywany zakres robót remontowo - budowlanych, Przedmiar robót

Użyte w całym tekście  Przewidywanego zakresu robót remontowo- budowlanych  i przedmiarze robót,  sformułowanie, :

„ papa termozgrzewalna, modyfikowana plastomerami z dodatkiem (ABS) grubości 5,7 mm „

Zastępuje się określeniem :

„ Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na osnowie poliestrowej grubości 5,6  +/- 2 mm lub równoważna.”

Starosta Golubsko-Dobrzyński
w/z Jan Kuźmiński
wicestarosta

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2008-08-08 14:03

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2255
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2008-08-08 14:03

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12977150
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-15 11:13

Stopka strony