Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

OKRLZP.3421-6/08      Golub-Dobrzyń 08.08.2008r                         

Poniżej przedstawiamy odpowiedź na pytanie z dnia 07.08.2008r, które zostało opublikowane na naszej stronie internetowej.

Pytania i odpowiedzi do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania:
Roboty remontowe dachów Zespołu Szkół  nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu, ul. PTTK 28 , 87-400 Golub-Dobrzyń.
Nr sprawy OKRLZP.3421-6/08


Pytanie z dnia 07.08.2008r

1. Prośba o wyjaśnienie następującej niejasności :

Zamawiający w przedmiarze robót  określa, że do remontu pokryć dachowych należy zastosować „ papę termozgrzewalną, modyfikowaną plastomerami z dodatkiem ABS wierzchniego krycia o grubości 5,7 mm” Z naszych ustaleń wynika, że  nie ma takiej papy na rynku.

Odpowiedź :

W wyniku błędu komputerowego niewłaściwie określono parametry papy w przedmiarze  robót.
Uwzględniając argumenty pytającego Zamawiający działając na podst. art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonał modyfikacji SWIZ- przedmiaru.
Modyfikacja SWIZ przesłana została do wykonawców, którzy pobrali SWIZ i zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2008-08-08 13:44
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2008-08-08 13:44

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2491
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2008-08-08 13:45

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12965092
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-12 14:12

Stopka strony