Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

SPROSTOWANIE
Działając na podst.art.38 ust.4 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r  prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U  z 2007 r. Nr 223 poz. 1655),

Zamawiający – Starosta Golubsko-Dobrzyński,  dokonuje modyfikacji zapisu w : SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH oraz w przedmiarze robót.
Sprawa nr 3421-4/08  Wymiana pokrycia dachowego (azbest) na budynku  będącym własnością Skarbu Państwa w Kowalewie Pomorskim  przy ulicy Plac Wolności 6
W PKT. I   WSTĘP w ust.1 Roboty dekarskie

J e s t :

1. Roboty dekarskie
- Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo cementowych nie nadających się do użytku – 427,248 m2
- Rozebranie rynny dachowej z blachy nie nadającej się  do użytku – 74,74 mb
- Utylizacja eternitu 4272,48 kg
- Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku – 65,60 mb
- Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp.- 74,70 m2
- Wykonanie łacenia dachu- 427,248 m2
- Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - płyty dachowe- 427, 248 m2
- Wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej o szerokości  w rozwinięciu do 25 cm- 18,675 m2 
- Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną- gąsiory- 51.62 mb
- Ustawienie i rozbiórka rusztowania zewnętrznego rurowego o wys. do 10 m – 608,0 m2
- Montaż  rynien dachowych półokrągłych śr. 12 cm z blachy cynkowej – 80,70 mb
- Osadzenie okien w połaci dachowej – 6 szt.
- Wykonanie tynków kominów- 15.60 m2
- Wykonanie nakryć kominowych – 1 m2
- Wykonanie rusztowań przy kominach – szt.5
- Przemurowanie kominów – 6, 656 m3
- Uzupełnienie pokrycia 1x  papa - 437,17 m2

W i n n o   b y ć :

1. Roboty dekarskie
- Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo cementowych nie nadających się do użytku – 427,248 m2
- Rozebranie rynny dachowej z blachy nie nadającej się  do użytku – 74,74 mb
- Utylizacja eternitu 4272,48 kg
- Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku – 65,60 mb
- Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp.- 74,70 m2
- Wykonanie łacenia dachu- 427,248 m2
- Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną- płyty dachowe- 427, 248 m2
- Wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej o szerokości  w rozwinięciu do 25 cm- 56.025 m2 
- Wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm- 52,16 m2
- Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną- gąsiory- 51.62 mb
- Ustawienie i rozbiórka rusztowania zewnętrznego rurowego o wys. do 10 m – 608,0 m2
- Montaż  rynien dachowych półokrągłych śr. 15 cm z blachy cynkowej – 80,70 mb
-Montaż rur spustowych okrągłych o śr.12 cm z blachy z ocynku – 65,60 mb
- Osadzenie okien w połaci dachowej – 6 szt.
- Wykonanie tynków kominów- 45.60 m2
- Wykonanie nakryć kominowych – 1 m2
- Wykonanie rusztowań przy kominach – szt.5
-  Przemurowanie kominów – 6, 656 m3
-  Uzupełnienie pokrycia 1x  papa – 427.248 m2
-  Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku – 9.92 m2
                                                    
W przedmiarze robót dokonuje się modyfikacji zapisu obmiarów w poz. 6, 7, 8

Jest:
Poz.6  -  437,17 m2
Poz.7 -    437,17 m2
Poz.8  -   437,17 m2

Winno być :
Poz.6  -  427,248 m2
Poz.7 -    427,248 m2
Poz.8  -   427,248 m2

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2008-07-01 08:51
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2008-07-01 08:53
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2008-07-01 08:54

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2282
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2008-07-01 08:54

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12965195
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-12 14:12

Stopka strony