Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Golub-Dobrzyń, 2008-06-03

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na : modernizację sali gimnastycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Wielgiem. Nr sprawy: OK.RL.ZP 3421-2/08.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę (Państwa Firmę):

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BUDOWNICTWA

„JARDEJ” Radosław Jerzy Jastrzębski

87-410 Kowalewo Pomorskie

ul. Odrodzenia 54

Cena ofertowa brutto: 202.793,31 zł.

 Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego i jest spośród  złożonych  ofert najkorzystniejsza.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

Działając na podst. art. 92 ust.1 pkt.1 ustawy Zamawiający podaje niżej wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty w prowadzonym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania  złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-06-05 12:45
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2008-06-05 12:47
NR OFERTYNAZWA /ADRES WYKONAWCYILOŚĆ PRZYZNANYCH PUNKTÓW W KRYTERIUM CENA ( WAGA 100%) UWAGI
1.Firma Budowlana „DAN- BUD” Jan Dankowski Oferta nie spełnia wymogów.ul. Spokojna 33/16, 84-240 REDACena 245.074,91 złAdres do korespondencji :  85-790 Bydgoszcz,   ul Przełomowa 9 2.KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BUDOWNICTWA  „JARDEJ” Radosław Jerzy Jastrzębski   100 pkt87-410 Kowalewo PomorskieCena 202.793,31 złul. Odrodzenia 54 3.Przedsiębiorstwo Usługowo -Handlowo-Produkcyjne  „MURABET”  84,22  pkt.ul. Sokołowska 38Cena 240.803,60 zł87-400 Golub-Dobrzyń 4.Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o. Oferta nie spełnia wymogów.Ul. Brodnicka 1Cena 233 716,55zł87-410 Kowalewo Pomorskie 5.Inwest-Satelit Oferta nie spełnia wymogów.Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Handlowe 87-400 Golub-DobrzyńCena 199 800złUl. Rynek 17 
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-06-05 13:06
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2008-06-05 13:06

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2953
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2008-06-05 13:06

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12977230
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-15 11:13

Stopka strony