Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

INFORMATOR


SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO -WYCHOWAWCZY w Wielgiem
87-645 Zbójno, Powiat Golubsko-Dobrzyński,
woj. kujawsko - pomorskie
DLA DZIECI I MŁODZIERY Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYMN W STOPNIU LEKKIM, UMIARKOWANYM I ZNACZNYM W WIEKU OD 7 DO 24 ROKU ŻYCIA.


Ośrodek zlokalizowany jest 15 km od Golubia – Dobrzynia, 22 km od Lipna i 40 km od Torunia. Położony jest nad czystym jeziorem i w otoczeniu pięknego parku.
Jest to teren szczególnie przyjazny pod względem ekologicznym.
W skład Ośrodka wchodzi:
1) 6-letnia Szkoła Podstawowa Specjalna.
2) 3-letnie Gimnazjum Specjalne.
3) 3-letnia Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
4) Internat dla uczniów uczęszczających do szkół wchodzących w skład Ośrodka.

Podstawowym celem działalności Ośrodka jest przygotowanie do życia w integracji ze społeczeństwem poprzez:

1.Osiągnięcie możliwie wszechstronnego, społeczno-moralnego rozwoju w dostępnym zakresie, za pomocą specjalnych metod.
2. Przygotowanie uczniów-wychowanków do podjęcia dalszej nauki.
3.Modyfikacja postaw środowiska w stosunku do osób z upośledzeniem umysłowym.

Ośrodek zapewnia:
1) całodobową opiekę
2) realizację obowiązku szkolnego i nauki
3) udział w dodatkowych zajęciach edukacyjnych i wychowawczych, wyjazdy na basen
4) przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu
5) opiekę całkowitą wychowankom pozbawionym opieki rodzicielskiej
6) opiekę uczniom dojeżdżającym do szkoły
7) udział w indywidualnych i grupowych zajęciach specjalistycznych w zakresie terapii pedagogicznej, zajęciach rewalidacyjnych, usprawniających ruchowo

Dla prawidłowej realizacji celów dydaktyczno-wychowawczych Ośrodek zapewnia uczniom-wychowankom
możliwość korzystania z:

- Gabinetu logopedy, który wyposażony jest w nowoczesny sprzęt multimedialny i specjalistyczne pomoce dydaktyczne.

- Dwóch pracowni komputerowych wyposażonych w nowy sprzęt i stałym dostępem do internetu.

- Sali gimnastycznej

- Biblioteki

NASZE ATUTY:
Wyspecjalizowana kadra pedagogiczna.
Mało liczne zespoły klasowe.
Indywidualna praca z uczniem.
Specjalistyczne pomoce dydaktyczne.
Klaso–pracownie: (biologiczno-chemiczna,matematyczno-fizyczna, gospodarstwa domowego, pracownia do zajęć technicznych, sala rehabilitacyjna, 2 pracownie komputerowe wyposażone w 20 zestawów komputerowych. Komputer w każdej świetlicy.
Stała opieka psychologiczna i pedagogiczna.
Opieka lekarska i pielęgniarska.
Specjalistyczna opieka lekarza-neurolog dziecięcy.
Boiska do gry w piłkę nożną i gry w piłkę siatkową usytuowane w parku.
Dostęp do jeziora.
Dowożenie i odwożenie dzieci do szkoły zakładowym samochodem.
Rodzice dzieci przebywających w Ośrodku nie tracą świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne). Dodatkowo dzieci mogą otrzymywać stypendium.


INTERNAT:
Całodobowa opieka pedagogiczna w grupach liczących 6-8 osób
Całodzienne wyżywienie w atrakcyjnej cenie /opłata uwzględnia sytuację materialną rodziny/
Bezpłatny pobyt
Zakwaterowanie w 4-osobowych pokojach z łazienką
Pomoc w nauce szkolnej
Możliwość korzystania z pracowni komputerowej ze stałym dostępem do internetu, świetlic ze sprzętem audiowizualnym, pracowni gospodarstwa domowego, siłowni.
Pracownia biologiczno-chemiczna.

Dobrze wyposażone klasy

Pokoje czteroosobowe wyposażone w nowe mebelki.

Nowe klasy.

Pracownia plastyczna.

Ponadto organizujemy jesienią i wiosną turnusy rehabilitacyjne dla naszych podopiecznych.

Rekrutacja:

Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do Ośrodka powinni złożyć:

• podanie do Starosty Golubsko – Dobrzyńskiego o skierowanie dziecka do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wielgie,
• aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

Serdecznie zapraszamy do naszego Ośrodka !!!
Uczniowie i grono pedagogiczne.

Piszcie do nas S.O.S-W. w Wielgiem 87-645 Zbójno
lub dzwońcie tel. fax (054) 280-19-08, 260-19-59 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-02-28 11:58
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2008-02-28 11:59
Nie wykasowywać - zdjęcia do których przypisane są linki
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-02-28 12:02
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2008-02-28 12:02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-02-28 12:12
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-02-28 12:13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-02-28 12:15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-02-28 12:16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-02-28 12:16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-02-28 12:17
Zdjęcia nowowybudowanej hali
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-11-21 13:46
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-11-21 13:57

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 23859
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2008-11-21 14:01

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12853095
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-10 15:27

Stopka strony