Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Historia postępowań o zamówienia publiczne przeprowadzane przez Starostwo Powiatowe w Golubiu - Dobrzyniu (2008r.).
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-03-17 12:51
OGŁOSZENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.
dot.: Dostawa materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych komputerowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.
Nr sprawy: OKRLZP.3421-10/08
 
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-12-30 15:02

MODYFIKACJA TREŚCI SWIZ NR. OKRLZP.3421-10/08

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania:
Dostawa materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych komputerowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

/więcej .../
 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-12-17 14:18
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2008-12-17 14:25

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA.
Znak Postępowania: OKRLZP.3421-10/08 z dnia 10.12.2008r.
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania:
"Dostawa materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych komputerowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu."

/więcej .../

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-12-11 09:44
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2008-12-11 09:54

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA.
Nr OKRLZP.3421-10/08 z dnia 01.10.2008r.
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania:
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków polegająca na utworzeniu bazy ewidencji budynków i lokali dla obrębów gminy Zbójno.

/więcej.../

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-10-01 14:40
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2008-10-01 14:44

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA.
Nr OKRLZP.3421-9/08 z dnia 17.09.2008r

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania:
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków polegająca na utworzeniu bazy ewidencji budynków i lokali dla obrębów gminy Zbójno.

/więcej.../

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Nowak
  data wytworzenia: 18.09.2008
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-09-18 11:17
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2008-09-18 11:18

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA.
Nr OKRLZP.3421-8/08 z dnia 06.08.2008r
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania:
Przebudowa układu komunikacyjnego we wsi Wielgie.

/więcej... /

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-08-07 14:41
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2008-08-07 15:05

Numer sprawy OK.RL.ZP.3421-5/08                              Golub-Dobrzyń, 2008-08-04

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Przebudowę kotłowni z c. o. na
dwufunkcyjną  gazową w budynku
dydaktycznym warsztatów szkolnych Zespołu Szkół  w Kowalewie Pomorskim przy ul. Odrodzenia 8”

/więcej.../

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-08-04 15:00
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2008-08-04 15:01

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
Nr OKRLZP.3421-7/08 z dnia 01.08.2008r
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania:

Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych przebudowy  dróg powiatu Golubsko Dobrzyńskiego Gałczewko – Golub Dobrzyń nr 2114 C i Dulsk -  Obory nr 2130 C

/więcej .../

 • autor lub odpowiedzialny za treść: R.Karaszewski
  data wytworzenia: 01.08.2008
 • opublikował: Rafał Karaszewski
  data publikacji: 2008-08-01 12:32
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2008-08-04 08:39

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA.
Nr OKRLZP.3421-6/08 z dnia 30.07.2008r
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania:
Roboty remontowe dachów Zespołu Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu, ul. PTTK 28 , 87-400 Golub-Dobrzyń.

/więcej ... /

 • autor lub odpowiedzialny za treść: R.Karaszewski
  data wytworzenia: 30.07.2008
 • opublikował: Rafał Karaszewski
  data publikacji: 2008-07-31 11:28
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2008-08-04 08:31

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA.
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na :
Przebudowę kotłowni z c. o. na
dwufunkcyjną  gazową w budynku
dydaktycznym warsztatów szkolnych Zespołu Szkół  w Kowalewie Pomorskim przy ul. Odrodzenia 8”

/więcej .../

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-07-10 14:11
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2008-07-10 14:12

SPROSTOWANIE
Działając na podst.art.38 ust.4 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r  prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U  z 2007 r. Nr 223 poz. 1655),

Zamawiający – Starosta Golubsko-Dobrzyński,  dokonuje modyfikacji zapisu w : SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH oraz w przedmiarze robót.
Sprawa nr 3421-4/08  Wymiana pokrycia dachowego (azbest) na budynku  będącym własnością Skarbu Państwa w Kowalewie Pomorskim  przy ulicy Plac Wolności 6

/więcej.../

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-07-01 08:50
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2008-07-01 08:55

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA.
Nr OKRLZP.3421-4/08 z dnia 17.06.2008r.

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania:

Wymiana pokrycia dachowego/ azbest / na budynku będącym własnością Skarbu Państwa w Kowalewie Pomorskim przy ulicy Plac Wolności 6.

/więcej .../

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-06-18 13:24
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2008-06-18 13:41

Ogłoszenie

   Zarząd Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego ogłasza sprzedaż mienia ruchomego w postaci czterech szaf pancernych wykonanych ze stali o wysokiej odporności na włamanie, jednodrzwiowych, wyposażonych w zamek kluczowy. Cena wywoławcza za jedną szafę wynosi 100 zł brutto. Oferty należy składać w szczelnie zamkniętych kopertach, z dopiskiem „oferta na kupno szaf pancernych”, do dnia 1 lipca 2008 roku do godz. 10.00 w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Golubiu – Dobrzyniu pok. nr 14, a w treści oferty zaznaczyć numer szaf(y), której oferta dotyczy. Sprzedaż odbędzie się w dniu 1 lipca 2008 roku o godz. 10.05 w sali posiedzeń Rady Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego pok. nr 17. W celu obejrzenia przedmiotu sprzedaży prosimy o kontakt z pracownikiem Starostwa, Panem Rafałem Karaszewski tel. 56 683-53-80.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-06-18 09:37
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2008-06-18 09:38

Odpowiedź na zapytanie do SIWZ w postępowaniu dot. udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: Wymiana pokrycia dachowego na budynku będącym własnością Skarbu Państwa w Kowalewie Pomorskim przy ulicy Plac Wolności 6

/więcej.../

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-06-03 13:42
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2008-06-03 13:46

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA.
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania:
Wymiana pokrycia dachowego na budynku będącym własnością Skarbu Państwa w Kowalewie Pomorskim przy ulicy Plac Wolności 6

/więcej .../

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-05-13 13:44
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2008-05-13 13:47

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA.
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na

Dostawę artykułów spożywczych w 2008/2009r. na potrzeby SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W WIELGIEM.

/więcej ... /

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-05-12 14:12
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2008-05-12 14:13

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA.

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na :

Modernizację sali gimnastycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno
- Wychowawczym w Wielgiem.

/więcej.../

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-04-28 10:55

SPROSTOWANIE
Działając na podst.art.38 ust.4 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r  prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U  z 2007 r. Nr 223 poz. 1655),
Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu w SIWZ
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dostawa artykułów spożywczych w 2008/2009r. na potrzeby SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W WIELGIEM

/więcej.../

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-04-28 10:17
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2008-04-28 10:23

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA.

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na
Dostawę artykułów spożywczych w 2008/2009r na potrzeby SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W WIELGIEM.

/więcej.../

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Nowak
  data wytworzenia: 21.04.2008
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-04-21 12:06
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2008-04-21 12:07

Ogłoszenie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 10 zestawów do składania i weryfikacji podpisu elektronicznego

/więcej.../

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Nowak
  data wytworzenia: 21.02.2008
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-02-21 15:46
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2008-02-21 15:46

Starosta Golubsko - Dobrzyński
ogłasza przetarg nieograniczony

na usługę wykonania analizy ekonomiczno – finansowej oraz przygotowania wszelkich dokumentów niezbędnych do zbycia udziałów Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego w spółce
„Szpital Powiatowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” w Golubiu-Dobrzyniu.


Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy o gospodarce komunalnej z dnia 20 grudnia 1996 r. (Dz.U. 1997 Nr 9, poz. 43) w związku z § 8 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakresu analizy spółki oraz przedsiębiorstwa państwowego, sposobu jej zlecania, opracowania, zasad odbioru i finansowania oraz warunków, w razie spełnienia których można odstąpić od opracowania analizy z dnia 3 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 64, poz. 408).

/więcej.../

 • autor lub odpowiedzialny za treść: H.Kończalska
  data wytworzenia: 24.01.2008
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-01-24 08:35
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2008-01-24 08:41

INFORMACJA
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Starosta Golubsko-Dobrzyński działając na podst. pkt. XVII SIWZ Nr ZP.3421-7/07/08, z powodów formalno-prawnych
unieważnia postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
na usługę wykonania analizy ekonomiczno – finansowej oraz przygotowania wszelkich dokumentów niezbędnych do zbycia udziałów Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego w spółce „Szpital Powiatowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” w Golubiu-Dobrzyniu.
Ogłoszenie o nowym postępowaniu na wykonanie w/w usługi ukaże się w BIP Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu oraz w prasie ogólnopolskiej.

Starosta Golubsko-Dobrzyński
Wojciech Kwiatkowski

 • autor lub odpowiedzialny za treść: H.Kończalska
  data wytworzenia: 21.01.2008
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-01-21 15:00
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2008-01-21 15:02

Golub-Dobrzyń 16 stycznia 2008r.

Informacja

Starosta Golubsko-Dobrzyński informuje, iż termin składania ofert w postępowaniu p.n

Powiat Golubsko-Dobrzyński
reprezentowany przez Starostę Golubsko - Dobrzyńskiego
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony

na usługę wykonania analizy ekonomiczno – finansowej oraz przygotowania wszelkich dokumentów niezbędnych do zbycia udziałów Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego w spółce „Szpital Powiatowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” w Golubiu-Dobrzyniu.Zostaje przedłużony do 23 stycznia 2008 r do g. 12.00
Termin otwarcia ofert 23 stycznia 2008r g.12.15


Starosta Golubsko-Dobrzyński
Wojciech Kwiatkowski

 • autor lub odpowiedzialny za treść: H.Kończalska
  data wytworzenia: 16.01.2008
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-01-16 10:34
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2008-01-24 08:40
OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy o gospodarce komunalnej z dnia 20 grudnia 1996 r. (Dz.U. 1997 Nr 9, poz. 43) w związku z § 8 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakresu analizy spółki oraz przedsiębiorstwa państwowego, sposobu jej zlecania, opracowania, zasad odbioru
i finansowania oraz warunków, w razie spełnienia których można odstąpić od opracowania analizy z dnia 3 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 64, poz. 408).

Powiat Golubsko-Dobrzyński
reprezentowany przez Starostę Golubsko - Dobrzyńskiego
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony

na usługę wykonania analizy ekonomiczno – finansowej oraz przygotowania wszelkich dokumentów niezbędnych do zbycia udziałów Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego w spółce „Szpital Powiatowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” w Golubiu-Dobrzyniu.

/więcej.../

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Nowak
  data wytworzenia: 14.01.2008
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-01-14 11:32
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2008-01-14 11:34

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3661
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2009-01-02 10:43

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12986219
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-21 11:41

Stopka strony