Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

OGŁOSZENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.
dot.: Dostawa materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych komputerowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.
Nr sprawy: OKRLZP.3421-10/08
 
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-12-30 15:02

Numer sprawy OK.RL.ZP.3421-10/08       Golub-Dobrzyń, 2008-10-10


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków polegająca na utworzeniu bazy ewidencji budynków i lokali dla obrębów gminy Zbójno.

/więcej .../

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-10-10 13:05

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na :
Przebudowa układu komunikacyjnego we wsi Wielgie.
Numer sprawy: OKRLZP.3421-8/08.

/więcej... /

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-09-05 08:55

Numer sprawy OK.RL.ZP.3421-5/08                              Golub-Dobrzyń, 2008-08-04

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Przebudowę kotłowni z c. o. na
dwufunkcyjną  gazową w budynku
dydaktycznym warsztatów szkolnych Zespołu Szkół  w Kowalewie Pomorskim przy ul. Odrodzenia 8”

/więcej.../

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-08-04 15:00
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2008-08-04 15:01

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wymianę pokrycia dachowego (azbest) na budynku będącym własnością Skarbu Państwa w Kowalewie Pomorskim przy ul Plac Wolności 6.
Numer sprawy: OKRLZP.3421-4/08.
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Starosta Golubsko-Dobrzyński informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe CONSTANS ul. Podmurna 6, 87-410 Kowalewo Pomorskie.
Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza cenowo.
Cena oferty : 109.351,43 zł
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
-----------------------------------------------------------------------
1). Zakład Produkcyjno- Usługowo-Handlowy Andrzej Broszko , 87-400 Golub-Dobrzyń
Cena oferty : 124 056,86 zł
2).Przedsiębiorstwo Wielobranżowe CONSTANS ul. Podmurna 6,
87-410 Kowalewo Pomorskie.
Cena oferty : 109.351,43 zł
 
Starosta Golubsko-Dobrzyński
Wojciech Kwiatkowski
 
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-07-14 14:33
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2008-07-14 14:33

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wymianę pokrycia dachowego (azbest) na budynku będącym własnością Skarbu Państwa w Kowalewie Pomorskim przy ul Plac Wolności 6.

Numer sprawy: OKRLZP.3421-4/08.
 
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-07-14 14:35

OGŁOSZENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na :
Dostawę artykułów spożywczych w 2008/2009r na potrzeby SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W WIELGIEM.

/więcej.../

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-07-02 12:44
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami) Starosta Golubsko - Dobrzyński unieważnia postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia na wymianę pokrycia dachowego na budynku będącego własnością Skarbu Państwa, mieszczącego się przy ulicy Plac Wolności 6 w Kowalewie Pomorskim.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rafał Karaszewski
  data wytworzenia: 12.06.2008
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-06-12 11:34

OGŁOSZENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na :
Dostawę artykułów spożywczych w 2008/2009r na potrzeby SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W WIELGIEM.
Nr sprawy: 342/3

/więcej.../

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-06-09 13:21

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na :
Dostawę artykułów spożywczych w 2008/2009r na potrzeby SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W WIELGIEM.

/więcej .../

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-06-06 14:35
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2008-06-06 14:35

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na : modernizację sali gimnastycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Wielgiem. Nr sprawy: OK.RL.ZP 3421-2/08.

/więcej.../

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-06-05 13:07
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2008-06-05 13:08

OGŁOSZENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 10 zestawów do składania i weryfikacji podpisu elektronicznego

/więcej .../

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Nowak
  data wytworzenia: 05.03.2008
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-03-05 12:16
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2008-03-05 12:29

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6963
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2008-12-30 15:03

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12989718
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-21 11:41

Stopka strony