Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA Nr XVII/84/08
RADY POWIATU GOLUBSKO - DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 23 stycznia 2008 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2007 rok
 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2008-02-27 09:26
UCHWAŁA NR XVII/85/08
RADY POWIATU GOLUBSKO - DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 23 stycznia 2008 r.
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania, określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji wartości jednego punktu ustalonego przez Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu.
 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2008-02-27 09:30
UCHWAŁA NR XVII/86/08
RADY POWIATU GOLUBSKO - DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 23 stycznia2008 r.
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania, określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji wartości jednego punktu ustalonego przez Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu.
 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2008-02-27 09:34
UCHWAŁA NR XVII/87/08
RADY POWIATU GOLUBSKO - DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 23 stycznia 2008 r.
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania, określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji wartości jednego punktu ustalonego przez Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu.
 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2008-02-27 09:37
UCHWAŁA NR XVII/88/08
RADY POWIATU GOLUBSKO - DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 23 stycznia 2008 r.
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania, określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji wartości jednego punktu ustalonego przez Dyrektora Zespołu Szkół w Kowalewie Pom.
 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2008-02-27 09:40
UCHWAŁA NR XVII/89/08
RADY POWIATU GOLUBSKO - DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 23 stycznia 2008 r.
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania, określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji wartości jednego punktu ustalonego przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wielgiem
 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2008-02-27 09:42
UCHWAŁA NR XVII/90/08
RADY POWIATU GOLUBSKO - DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 23 stycznia 2008 r.
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania, określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji wartości jednego punktu ustalonego przez Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Golubiu-Dobrzyniu.
 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2008-02-27 09:45
UCHWAŁA Nr XVIII/91/08
RADY POWIATU GOLUBSKO - DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 19 marca 2008 roku
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2008
 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2008-04-03 10:05
UCHWAŁA Nr XVIII/92/08
RADY POWIATU GOLUBSKO - DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 19 marca 2008 r.
w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz odpłatności za posiłki przygotowywane w tych stołówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Golubsko - Dobrzyński
 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2008-04-03 10:15
UCHWAŁA Nr XVIII/93/08
RADY POWIATU GOLUBSKO - DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 19 marca 2008 roku
w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania jednorazowego zasiłku
zdrowotnego dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół oraz placówek prowadzonych przez Powiat Golubsko-Dobrzyński,
korzystających z opieki zdrowotnej
 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2008-04-03 10:34
UCHWAŁA Nr XVIII/94/08
Rady Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego
z dnia 19 marca 2008 r.
w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2008 - 2013
 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2008-04-03 10:39
UCHWAŁA Nr XVIII/95/08
RADY POWIATU GOLUBSKO - DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 19 marca 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego
Rzecznika Konsumentów za rok 2007
 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2008-04-03 10:48
UCHWAŁA Nr XVIII/96/08
RADY POWIATU GOLUBSKO - DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 19 marca 2008 roku
w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na
terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2008-04-03 14:18
UCHWAŁA Nr XVIII/97/08
RADY POWIATU GOLUBSKO - DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 19 marca 2008 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności
Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Kowalewie Pomorskim za rok 2007
 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2008-04-03 12:58
UCHWAŁA Nr XVIII/98/08
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 19 marca 2008 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie i realizacji Programu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2008-04-03 13:04
UCHWAŁA Nr XVIII/99/08
RADY POWIATU GOLUBSKO - DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 19 marca 2008 r.
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania, określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji wartości jednego punktu ustalonego przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzyniu
 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2008-04-03 13:10
UCHWAŁA Nr XVIII/100/08
RADY POWIATU GOLUBSKO - DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 19 marca 2008 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2007
 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2008-04-03 13:22
UCHWAŁA Nr XVIII/101/08
RADY POWIATU GOLUBSKO – DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 19 marca 2008 roku
w sprawie przyjęcia rocznej informacji Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa ochrony
przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2008-04-03 13:34
UCHWAŁA Nr XVIII/102/08
RADY POWIATU GOLUBSKO - DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 19 marca 2008 roku
w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2008 oraz przyjęcia sprawozdania z realizacji programu w roku 2007
 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2008-04-03 13:40
UCHWAŁA Nr XVIII/103/08
RADY POWIATU GOLUBSKO - DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 19 marca 2008 roku
w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadanie w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim w roku 2008.
 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2008-04-03 13:44
UCHWAŁA Nr XVIII/104/08
RADY POWIATU GOLUBSKO - DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 19 marca 2008 r.
w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu
 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2008-04-03 13:48
UCHWAŁA Nr XVIII/105/08
RADY POWIATU GOLUBSKO - DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 19 marca 2008 roku
w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego skargi na Starostę
Golubsko-Dobrzyńskiego
 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2008-04-03 13:51
UCHWAŁA Nr XVIII/106/08
RADY POWIATU GOLUBSKO - DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 19 marca 2008 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę, zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia, innych dodatków oraz trybu i kryteriów przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Golubsko-Dobrzyński w roku 2008
 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2008-04-03 14:06

UCHWAŁA NR XIX/107/08
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia  21 kwietnia 2008 roku
w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2008

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2008-05-20 11:32

UCHWAŁA Nr XIX/108/08
RADY POWIATU
GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 21 kwietnia 2008 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/71/07 Rady Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29 października 2007 r.

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2008-05-20 12:29

UCHWAŁA NR  XX/109/08
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 28 kwietnia 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiemu z wykonania budżetu za rok 2007.

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2008-05-20 12:58

UCHWAŁA NR XX/110/08
RADY POWIATU  GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 28 kwietnia 2008 roku
w sprawie uchwalenia kalendarium prac nad projektem budżetu na rok 2009.

 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2008-05-20 13:35

UCHWAŁA  NR XX/111/08
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia  28 kwietnia 2008 roku
w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2008.

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2008-05-20 14:21

UCHWAŁA NR XX/112/08
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 28 kwietnia 2008 roku
w sprawie przyjęcia informacji Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy dotyczącej Powiatowego Rynku Pracy w roku 2007.

 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2008-05-20 14:33

UCHWAŁA Nr XX/113/08
RADY POWIATU GOLUBSKO - DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 28 kwietnia 2008 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2007

 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2008-05-20 14:37

UCHWAŁA NR XX/114/08
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 28 kwietnia 2008 r.
w sprawie nadania imienia Szkole Policealnej w Kowalewie Pomorskim

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2008-05-20 14:46

UCHWAŁA NR XX/115/08
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 28 kwietnia 2008 r.
w sprawie nadania imienia Technikum w Kowalewie Pomorskim

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2008-05-20 14:53

UCHWAŁA NR XX/116/08
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 28 kwietnia 2008 r.
w sprawie nadania imienia Zasadniczej Szkole Zawodowej w Kowalewie Pomorskim

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2008-05-20 14:56

UCHWAŁA NR XX/117/08
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 28 kwietnia 2008 r.
w sprawie nadania imienia Uzupełniającemu Liceum Ogólnokształcącemu w Kowalewie Pomorskim

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2008-05-20 15:00

UCHWAŁA NR XX/118/08
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 28 kwietnia 2008 r.
w sprawie nadania imienia  Liceum Ogólnokształcącemu w Kowalewie Pomorskim

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2008-05-20 15:03

UCHWAŁA NR XX/119/08
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 28 kwietnia 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie prawa własności nieruchomości w formie aportu do Spółki Szpital Powiatowy
Spółka z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu

 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2008-05-20 15:06

UCHWAŁA  NR XXI/120/08
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 26 maja 2008 roku
w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2008

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2008-05-30 12:25

UCHWAŁA NR XXI/121/08
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 26 maja 2008 roku
w sprawie ustalenia zasad prywatyzacji spółki Szpital Powiatowy sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu w drodze zbycia udziałów  w Spółce.

 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2008-05-30 12:29

UCHWAŁA NR XXI/122/08
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 26 maja 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2008-05-30 12:32

UCHWAŁA NR XXI/123/08
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 26 maja 2008 roku
w sprawie przyznania nagrody z okazji Dnia Pracownika Samorządowego dla Przewodniczącego Zarządu – Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego.

 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2008-05-30 12:35

UCHWAŁA NR XXI/124/08
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 26 maja 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie prawa własności ruchomości w formie aportu do Spółki Szpital Powiatowy Spółka
z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2008-05-30 12:40

UCHWAŁA NR XXII/125/08
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 26 czerwca 2008 roku
w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska z Planem Gospodarki Odpadami dla Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego na lata 2007 – 2010, z perspektywą na lata 2011 – 2014”.

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2008-07-18 13:04

UCHWAŁA  NR XXII/126/08
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 26 czerwca 2008 roku

zmieniająca uchwałę  w sprawie  budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2008

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-09-11 15:45

UCHWAŁA  NR XXII/127/08
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 26 czerwca 2008 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu – Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego.

 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2008-07-18 12:13

UCHWAŁA NR XXII/128/08
RADY POWIATU GOLUBSKO – DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 26 czerwca 2008 r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Powiatu.

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2008-07-18 12:16

UCHWAŁA Nr XXII/129/08
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 26 czerwca 2008 roku
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2008-07-18 12:41

UCHWAŁA nr XXII/130/08
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 26 czerwca 2008 roku
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2008-07-23 10:28

UCHWAŁA NR XXIII/131/08
RADY POWIATU
GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 17 lipca 2008 roku
w sprawie przystąpienia do realizacji inwestycji wspólnej z Gminą Zbójno.

 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2008-07-18 12:44

 

UCHWAŁA NR XXIII/132/08
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 17 lipca 2008 roku
 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2008
 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2008-07-23 10:32

UCHWAŁA NR XXIV/133/08
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 17 lipca 2008 roku
w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do wystawienia weksla „in blanco”.

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2008-07-23 10:35

UCHWAŁA NR XXV/134/08
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 10 września 2008 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Golubsko-Dobrzyńskiego.

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2008-09-17 11:24

UCHWAŁA NR XXV/135/08
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 10 września 2008 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Golubsko - Dobrzyńskiego i Kierownika
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu.

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2008-09-17 11:31

UCHWAŁA NR XXVI/136/08
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 22 września 2008 roku
w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2008-2011.

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2008-09-24 13:54

UCHWAŁA XXVI/137/08
RADY  POWIATU  GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 22 września 2008 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2008.

 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2008-09-24 13:57

UCHWAŁA NR XXVII/138/08
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 30 września 2008 roku
w sprawie odpowiedzi na skargę Pani Jolanty Gajda
wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, na uchwałę Nr XXI/121/08 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie ustalenia zasad prywatyzacji spółki Szpital Powiatowy sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu w drodze zbycia udziałów w Spółce.

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2008-10-08 07:26

UCHWAŁA  NR XXVIII/139/08
RADY  POWIATU  GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia  8  października 2008 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2008.

 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2008-10-10 09:25

UCHWAŁA XXIX/140/08
RADY  POWIATU  GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 30 października 2008 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2008.

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2008-11-05 09:50

UCHWAŁA NR XXIX/141/08
RADY POWIATU GOLUBSKO – DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 30 października 2008 roku
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania, określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz  akceptacji wartości jednego punktu ustalonego przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Golubiu – Dobrzyniu.

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2008-11-05 09:53

UCHWAŁA NR XXIX/142/08
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 30 października
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania, określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji wartości jednego punktu ustalonego  przez Kierownika  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-  Dobrzyniu.

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2008-11-05 10:04

                   UCHWAŁA NR XXIX/143/08                      
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 30 października 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego.

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2008-11-05 10:08

UCHWAŁA NR XXIX/144/08 
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 30 października 2008 roku
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Golubsko– Dobrzyńskiego.

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2008-11-05 10:13

UCHWAŁA NR XXIX/145/08
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 30 października 2008 roku
w sprawie poparcia działań Rady Gminy Chełmża i Rady Miejskiej Chełmży dotyczących budowy węzła autostradowego w miejscowości Dźwierzno, Gmina Chełmża.

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2008-11-05 10:16

UCHWAŁA NR XXX/146/08
RADY POWIATU
GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 17 listopada 2008 roku
w sprawie przystąpienia Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego do realizacji inwestycji wspólnej z Gminą Zbójno.

 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2008-11-18 11:15

UCHWAŁA  XXXI/147/08
RADY  POWIATU  GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 8 grudnia 2008 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2008.

 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2008-12-11 09:09

UCHWAŁA NR XXXI/148/08
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 8 grudnia 2008 roku
w sprawie zasad najmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład  mieszkaniowego zasobu
Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2008-12-11 09:12

UCHWAŁA  XXXII/149/08
RADY  POWIATU  GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 19 grudnia 2008 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2008.

 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2008-12-23 09:39

UCHWAŁA  XXXIII/150/08
RADY  POWIATU  GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia  31 grudnia 2008 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2008.

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2009-01-06 14:59

UCHWAŁA NR XXXIII/151/08
RADY POWIATU GOLUBSKO - DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 31 grudnia 2008 roku
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania, określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji wartości jednego punktu ustalonego przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu - Dobrzyniu

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2009-01-06 15:03

UCHWAŁA Nr XXXIII/152/08
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 31 grudnia 2008 roku
zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2008-2011.

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2009-01-06 15:06

UCHWAŁA NR XXXIII/ 153/08
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 31 grudnia 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na rok 2009

 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2009-01-06 15:08

UCHWAŁA  Nr XXXIII/154/08
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 31 grudnia 2008 roku
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2009-01-06 15:12

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 68622
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-07-10 09:15

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12961061
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-10 21:08

Stopka strony