Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Organ prowadzący kontrolę/ Symbol

Jednostka kontrolowana/   Termin przeprowadzenia kontroli

Temat kontroli

Odpowiedź Urzędu

Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

WZFE.II. 7016-Z/2.04/III/3.1/427/05/07

Starostwo Powiatowe

12 kwietnia 2007r.

Kontrola problemowa realizacji Projektu nr Z/2.04/III/3.1/427/05/U/212/06 - "Przebudowa drogi powiatowej nr 2127 C Golub-Dobrzyń - Radomin"

Brak zaleceń

Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Protokół  z uwagi na klauzulę  „zastrzeżone” nie jest dostępny

Starostwo Powiatowe

27 marca 2007r.

Kontrola doraźna prowadzenia poboru na terenia Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego

 

Archiwum Państwowe w Toruniu 

III 402-43/07

Starostwo Powiatowe w Golubiu - Dobrzyniu oraz Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

7 września, 5 października 2007r.

Kontrola archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego w Golubiu - Dobrzyniu oraz Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

OR.0911-5/07

Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Protokół  z uwagi na klauzulę  „zastrzeżone” nie jest dostępny

Starostwo Powiatowe w Golubiu - Dobrzyniu                

22 września 2007r.

Kontrola problemowa w zakresie planowania i realizacji szkolenia obronnego

 

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy Oddział w Toruniu   

02048-K087-Ws01/2007

Starostwo Powiatowe w Golubiu -Dobrzyniu 

25-26 września 2007r.

Przestrzeganie przepisów prawa dotyczących czasu pracy pracowników będących osobami niepełnosprawnymi

OR.0911/7/07

Wojewódzki Ośrodek Informatyki Terenowy Bank Danych w Bydgoszczy

Protokół  nie jest dostępny

Starostwo Powiatowe w Golubiu - Dobrzyniu - Wydział Komunikacji                              

14 listopada 2007r.

Audyt bezpieczeństwa dot. pomieszczeń oraz zadań związanych z przetwarzaniem danych o pojazdach i kierowcach

 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy

Protokół  nie jest dostępny

Starostwo Powiatowe w Golubiu - Dobrzyniu - Wydział Komunikacji

19 listopada 2007-14grudnia 2007r.

Wysokość części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Powiat na realizację zadań oświatowych w latach 2005 - 2007 ( I półrocze)

 

 

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2007-12-27 18:07
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2012-07-03 12:04

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 18614
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-07-03 12:04

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 13042938
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-04 15:11

Stopka strony