Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Kalendarium

«kwiecień 2017»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
101112dzień: 13141516
171819dzień: 20dzień: 212223
24252627282930

Najbliższe wydarzenia

 • 2017-05-01 „Motoserce” - zbiórka krwi
 • 2017-05-01 Majówka /powiat/
 • 2017-05-10 Festiwal Gitarowy /zamek golubski/
 • 2017-05-20 XVII Wojewódzki Przegląd Zespołów Ludowych połączony z degustacją potraw regionalnych /zamek golubski/
 • 2017-06-28 Festiwal 4P, Przegląd Przebojów Polskiej Piosenki /zamek golubski/

Nawigacja

 • Informacje i ogłoszenia

Treść strony

Informacje i ogłoszenia

Stronicowanie

 • Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

  2017.04.27

  Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Referent w Wydziale Finansowym w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu

 • Ogłoszenie dotyczące rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań publicznych przez Powiat Golubsko-Dobrzyński na rok 2017.

  2017.04.14

  Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego uchwałą nr 82/196/17 z dnia 9 lutego 2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego z zakresu kultury fizycznej, w tym wychowania fizycznego, sportu i rekreacji; turystyki i krajoznawstwa; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; wspierania osób starszych i niepełnosprawnych.

 • Informacja o pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Golubiu-Dobrzyniu w dniach 2 maja i 16 czerwca 2017r.

  2017.04.14

  Uprzejmie informujemy, iż  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Golubiu-Dobrzyniu w dniu 02 maja 2017 r. (wtorek) oraz w dniu 16 czerwca 2017r. (piątek) będzie nieczynna. 

  Za utrudnienia przepraszamy.

 • Pilotażowy program pn. „Aktywny Samorząd”  - MODUŁ I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną  i zawodową

  2017.04.07

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu – Dobrzyniu uprzejmie informuje, iż od dnia 03.04.2017 r. realizuje pilotażowy program pn. „Aktywny Samorząd”  - MODUŁ I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną  i zawodową. Druki wniosków są dostępne tylko w siedzibie Centrum od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 od dnia 03.04.2017 r. do dnia 30.08.2017 r.

 • Informacja o pracy PCPR i PZON w Golubiu-Dobrzyniu w dniu 2 maja 2017r.

  2017.04.05

  Uprzejmie informujemy, iż  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Golubiu-Dobrzyniu w dniu 02 maja 2017 r. (wtorek) będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

 • Informacja

  2017.04.05

  Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) informuję, że rozpatrywany jest wniosek OLKOP BIS Sp. z o. o., ul. Szosa Rypińska 26, 87-400 Golub-Dobrzyń, w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu stacji paliw....

 • Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referent w Wydziale Finansowym

  2017.03.23

  Ogłoszenie o naborze nr 1/2017 z dnia 23 marca 2017 r.
  Starosta Golubsko-Dobrzyński
  ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
  Referent w Wydziale Finansowym

 • Ogłoszenie wodnoprawne

  2017.03.14

  Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) informuję, że rozpatrywany jest wniosek Pana Dawida Drozd w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych (studnia nr 1) na działce nr 101/2 obręb Krążno, gmina Golub-Dobrzyń oraz na szczególne korzystanie z wód – pobór wód podziemnych w ilości 9,5 m3/h z ww. ujęcia dla potrzeb nawadniania gruntów rolnych.

   

 • Ogłoszenie wodnoprawne

  2017.03.14

   

  Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne  (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) informuję, że rozpatrywany jest wniosek  Państwa Danuty i Macieja Drozd w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego  na wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych (studnia nr 1) na działce nr 43/3 obręb Podzamek Golubski, gmina Golub-Dobrzyń oraz na szczególne korzystanie z wód – pobór wód podziemnych w ilości 9,9 m3/h z ww. ujęcia dla potrzeb nawadniania gruntów rolnych.

  Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można zgłaszać w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu, Placu Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej informacji.

 • Ogłoszenie wodnoprawne

  2017.03.14

  Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) informuję, że rozpatrywany jest wniosek w sprawie uzyskania decyzji legalizacyjnej urządzeń wodnych melioracji szczegółowej – dwóch zbiorników wodnych (stawy retencyjne przepływowe z funkcją rekreacyjną z możliwością hodowli ryb w ograniczonym zakresie – na potrzeby własne) na działce o nr geod. 227/5, obręb Zbójno, gmina Zbójno.

  Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można zgłaszać w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu, Placu Tysiąclecia 25,  87-400 Golub-Dobrzyń w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej informacji.

 • Starosta Golubsko-Dobrzyński na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia.

  2017.03.14
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu – Dobrzyniu uprzejmie informuje, iż w 2017 r. będzie realizowało pilotażowy program pn. „Aktywny Samorząd”.

  2017.03.02
  Druki wniosków będą dostępne tylko w siedzibie Centrum od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 w ramach:
  • Modułu I -od dnia 03.04.2017 r. do dnia 30.08.2017 r.
  • Modułu II - od dnia 06.03.2017 r. do dnia 30.03.2017 r. (dot. semestru roku szkolnego/akademickiego 2016/2017)
  • Modułu II - od dnia 01.09.2017 r. do dnia 10.10.2017 r.(dot. semestru roku szkolnego/akademickiego 2017/2018)
 • Ogłoszenie wodnoprawne

  2017.02.27
  Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) informuję, że rozpatrywany jest wniosek w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego melioracji szczegółowej – przebudowę rowu melioracji szczegółowej, zlokalizowanego na działce o nr geod. 264/3, obręb Wrocki, gmina Golub-Dobrzyń, na rurociąg.
 • Nabór do programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy domowej

  2017.02.21
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu uprzejmie informuje, iż ogłasza nabór do programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy domowej. Głównym założeniem programu jest zaprzestanie używania przemocy przez sprawcę.
 • Ogłoszenie wodnoprawne

  2017.02.17
  Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) informuję, że rozpatrywany jest wniosek Gminy Golub-Dobrzyń, Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń reprezentowanej przez Pełnomocnika – Panią Małgorzatę Osłowską, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych: 1) przebudowę istniejącego przepustu drogowego Dn1000 długości L=18,10 m zlokalizowanego w km 13+601 dw 554 (działka o nr ewid. 36 i 382 obręb Ostrowite, gmina Golub-Dobrzyń)
 • Ogłoszenie wodnoprawne

  2017.02.14
  Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) informuję, że rozpatrywany jest wniosek Pana Grzegorza Stępińskiego, pełnomocnika Energa-Operator SA ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do gruntu oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z terenu stacji elektroenergetycznej 110/15 kV „Kowalewo Pom.” zlokalizowanej na działce o nr ewid. 319/2 w miejscowości Zapluskowęsy.
 • Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 r.

  2017.02.13
  Uprzejmie informujemy, że Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w dniu 9.02.2017 r. podjął uchwałę Nr 82/196/17 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017r. W związku z powyższym zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do składania ofert w terminie do dnia 8.03. 2017r. do godz. 15:30.
 • Ogłoszenie wodnoprawne

  2017.02.03
  Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) oraz art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację, że Starosta Golubsko-Dobrzyński w dniu 03.02.2017 r. decyzją znak: ROŚ.6341.91.2016.MT udzielił Gminie Radomin, Radomin 1a, 87-404 Radomin pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - pobór wód podziemnych dla potrzeb bytowo-gospodarczych mieszkańców wsi Radomin, Piórkowo, Bocheniec, Kamionka i Gaj ze studni nr 1
 • Ogłoszenie wodnoprawne

  2017.01.30
  Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) informuję, że rozpatrywany jest wniosek Gminy Golub-Dobrzyń, Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń z dnia 16 grudnia 2016 roku, dotyczący udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej ze studni głębinowych obsługujących gminną stację wodociągową w Nowogrodzie w gminie Golub-Dobrzyń oraz na odprowadzanie do ziemi (rów melioracyjny) oczyszczonych wód popłucznych.
 • Ogłoszenie wodnoprawne

  2017.01.20
  Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) informuję, że rozpatrywany jest wniosek w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego melioracji szczegółowej – przebudowę rowu melioracji szczegółowej, oznaczonej w ewidencji R-TBK Kiełpiński, zlokalizowanego na działce o nr geod. 24/10, obręb Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie na rurociąg.
 • Ogłoszenie wodnoprawne

  2017.01.20
  Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) informuję, że rozpatrywany jest wniosek w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego melioracji szczegółowej - ziemnego stawu kopanego na działce o nr geod. 272/1 w miejscowości Frydrychowo, gmina Kowalewo Pomorskie.
 • Ogłoszenie

  2017.01.19
  Starosta Golubsko-Dobrzyński ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w gminie Ciechocin, obręb Rudaw.
 • Ogłoszenie wodnoprawne

  2017.01.17
  Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) informuję, że rozpatrywany jest wniosek Gminy Golub-Dobrzyń, Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń z dnia 16 grudnia 2016 roku, dotyczący udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej ze studni głębinowych obsługujących gminną stację wodociągową we Wrockach w gminie Golub-Dobrzyń oraz na odprowadzanie do ziemi (rów melioracyjny) oczyszczonych wód popłucznych.
 • Ogłoszenie wodnoprawne

  2017.01.11

  Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) oraz art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.)

 • Ogłoszenie wodnoprawne

  2017.01.11
  Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) informuję, że rozpatrywany jest wniosek w sprawie uzyskania decyzji legalizacyjnej urządzenia wodnego melioracji szczegółowej – rurociągu melioracji szczegółowej, zlokalizowanego na działce o nr geod. 41/3, obręb Morgowo,gmina Ciechocin.

Stronicowanie

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 75105
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-07-24 14:44

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 57 9551 0002 0105 2126 2000 0001
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodnicząca Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 15.30 - 16.30 w pok. S12 Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5593546
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2017-04-28 11:59

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl