Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Kalendarium

«sierpień 2017»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234dzień: 56
78910111213
14dzień: 15161718dzień: 1920
21222324252627
28293031

Najbliższe wydarzenia

Nawigacja

 • Informacje i ogłoszenia

Treść strony

Informacje i ogłoszenia

Stronicowanie

 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania

  2017.08.17

  Starosta Golubsko - Dobrzyński – stosownie art.  23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 ), art. 118 a ust 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.

 • Informacja

  2017.08.14

  Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że rozpatrywany jest wniosek w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – przepustu na rowie melioracji szczegółowej, oznaczonym w ewidencji symbolem R-K, zlokalizowanym na działce o nr geod. 330 obręb Zapluskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie.

  Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można zgłaszać w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu, Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej informacji.

 • Wykaz nieruchomości Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przeznaczonych do zbycia

  2017.07.31

  Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147, ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przeznaczonych do zbycia.

 • Obwieszczenie

  2017.07.31

  Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r.                      poz. 1405) podaję do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z projektem: 

  „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024” wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko.

 • Obwieszczenie o zakończeniu postępowania

  2017.07.21

  Starosta Golubsko - Dobrzyński – działając na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) – w związku z art.  12 ust. 4a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 ze zm.), zawiadamia o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną oznaczoną numerem geodezyjnym 203/1 o powierzchni 0,0007 ha., położoną w obrębie Podzamek Golubski, gmina Golub-Dobrzyń

 • Ogłoszenie wodnoprawne

  2017.07.17

  Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne  (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że przed Starostą Golubsko-Dobrzyńskim zostało wszczęte i toczy się postępowanie z wniosku Pani Beaty Janickiej w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego  na wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych (studni nr 1) na działce nr 156/2 obręb Sokoligóra

 • Ogłoszenie wodnoprawne

  2017.07.13

  Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że rozpatrywany jest wniosek w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego melioracji szczegółowej – budowa ziemnego stawu rybnego na działce o nr geod. 79/2, obręb Nowa Wieś, gmina Ciechocin.

 • Obwieszczenie

  2017.07.13

  Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121)

   

  podaję do publicznej wiadomości informację

  że Starosta Golubsko-Dobrzyński w dniu 13.07.2017 r. wydał decyzję znak: ROŚ.6341.32.2017.MT udzielającą Produkcyjno-Handlowemu Przedsiębiorstwu Rolno-Łowieckiemu Sp. z o. o. w Sokołowie, 87-400 Golub-Dobrzyń pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód oraz wykonanie urządzeń wodnych w związku z planowaną inwestycją polegającą na zainstalowaniu deszczowni przenośnej do nawadniania pól uprawnych należących do wnioskodawcy oraz wygaszającą pozwolenie wodnoprawne z dnia 25 lipca 2011 r. (znak: RiOŚ.6341.16.2011.JZ) wydane przez Starostę Golubsko-Dobrzyńskiego na pobór wody podziemnej ze studni głębinowej nr 3 oraz na odprowadzanie wód popłucznych z istniejącej stacji uzdatniania wody do zbiornika ziemnego, znajdującego się na działce nr 48/3 w miejscowości Sokołowo, gmina Golub-Dobrzyń.

 • Ogłoszenie wodnoprawne

  2017.07.04

  Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że rozpatrywany jest wniosek w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego melioracji szczegółowej – budowę ziemnego stawu rybnego na działce o nr geod. 142, obręb Srebrniki, gmina Kowalewo Pomorskie.

 • Obwieszczenie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego

  2017.06.30

  Obwieszczenie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29.06.2017 r o wydaniu decyzji Nr 1/ZRID/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (znak sprawy: AB.6740.9.205.2017.CWoj)

 • Obwieszczenie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego

  2017.06.30

  Obwieszczenie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29.06.2017 r.  o wydaniu decyzji Nr 2/ZRID/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (znak sprawy: AB.6740.9.159.2017.CWoj)

 • Ogłoszenie

  2017.06.30

  Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) informuję, że rozpatrywany jest wniosek w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych stacji paliw zlokalizowanej na działce o nr geod. 23/5, obręb Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie do ziemi za pośrednictwem studni chłonnych.

 • Ogłoszenie wodnoprawne

  2017.06.29

  Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) informuję, że rozpatrywany jest wniosek w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych stacji paliw zlokalizowanej na działce o nr geod. 23/5, obręb Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie do ziemi za pośrednictwem studni chłonnych.

 • Obwieszczenie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29.06.2017r. o wydaniu decyzji Nr 1/ZRID/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (znak sprawy:AB.6740.9.205.2017.CWoj)

  2017.06.29

  Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2013 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r., poz. 23 z późn. zm.)

 • Obwieszczenie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29.06.2017r. o wydaniu decyzji Nr 2/ZRID/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (znak sprawy:AB.6740.9.159.2017.CWoj)

  2017.06.29

  Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2013 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r., poz. 23 z późn. zm.)

 • Ogłoszenie

  2017.06.23

  Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) informuję, że rozpatrywany jest wniosek w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego melioracji szczegółowej – przebudowę rowu melioracji szczegółowej na rurociąg melioracji szczegółowej, na działce o nr geod. 44/3, obręb Morgowo, gmina Ciechocin.

 • Informacja nt. uruchomienia Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy

  2017.06.21

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu uprzejmie informuje, że od miesiąca września 2017 r. planowane jest uruchomienie nowotworzonego powiatowego środowiskowego domu samopomocy.  W/w ośrodek wsparcia przeznaczony jest dla osób z upośledzeniem umysłowym oraz osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych i będzie czynny 5 dni w tygodniu.

 • Obwieszczenie

  2017.06.19

  Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) oraz art. 127 ust. 7a ustawy  z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121.) ...

 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania

  2017.06.06

  Starosta Golubsko - Dobrzyński – stosownie z art.  23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 ze zm.), art. 118 a ust 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) ...

 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania

  2017.06.01

  Starosta Golubsko - Dobrzyński – stosownie z art.  23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 ze zm.), art. 118 a ust 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) – informuję, iż została wydana decyzja o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie Podzamek Golubski gmina Golub – Dobrzyń, oznaczoną numerem geodezyjnym 199/1 o powierzchni 0,0011 ha, która stała się własnością Gminy Golub – Dobrzyń

 • Obwieszczenie

  2017.06.01

  Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) oraz art. 127 ust. 7a ustawy  z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.)

 • Ogłoszenia

  2017.06.01

  Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) informuję, że rozpatrywany jest wniosek Przedsiębiorstwa Rolno-Łowieckiego Sp. z o. o. w Sokołowie, 87-400 Golub-Dobrzyń,  w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych:

 • Obwieszczenie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego

  2017.06.01

  Obwieszczenie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 01.06.2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (znak sprawy: AB.6740.0.205.2017.CWoj)

 • Obwieszczenie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego

  2017.06.01

  Obwieszczenie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 01.06.2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (znak sprawy: AB.6740.0.159.2017.CWoj)

 • Ogłoszenie

  2017.06.01

  Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) informuję, że rozpatrywany jest wniosek Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych za pośrednictwem projektowanej studni ...

Stronicowanie

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 89209
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-07-24 14:44

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 57 9551 0002 0105 2126 2000 0001
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodnicząca Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 15.30 - 16.30 w pok. S12 Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 6840654
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2017-08-21 11:14

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl