Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Kalendarium

«czerwiec 2017»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627dzień: 282930

Najbliższe wydarzenia

 • 2017-06-28 Festiwal 4P, Przegląd Przebojów Polskiej Piosenki /zamek golubski/
 • 2017-07-07 XLI Wielki Międzynarodowy Turniej Rycerski na Zamku Golubskim /zamek golubski/
 • 2017-07-22 Święto Królewny Anny /zamek golubski/
 • 2017-08-05 Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Łucznictwa Tradycyjnego /zamek golubski/
 • 2017-08-15 Ogólnopolska Wystawa Psów Rasowych /zamek golubski/

Nawigacja

 • Informacje i ogłoszenia

Treść strony

Informacje i ogłoszenia

Stronicowanie

 • Ogłoszenie

  2017.06.23

  Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) informuję, że rozpatrywany jest wniosek w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego melioracji szczegółowej – przebudowę rowu melioracji szczegółowej na rurociąg melioracji szczegółowej, na działce o nr geod. 44/3, obręb Morgowo, gmina Ciechocin.

 • Informacja nt. uruchomienia Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy

  2017.06.21

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu uprzejmie informuje, że od miesiąca września 2017 r. planowane jest uruchomienie nowotworzonego powiatowego środowiskowego domu samopomocy.  W/w ośrodek wsparcia przeznaczony jest dla osób z upośledzeniem umysłowym oraz osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych i będzie czynny 5 dni w tygodniu.

 • Obwieszczenie

  2017.06.19

  Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) oraz art. 127 ust. 7a ustawy  z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121.) ...

 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania

  2017.06.06

  Starosta Golubsko - Dobrzyński – stosownie z art.  23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 ze zm.), art. 118 a ust 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) ...

 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania

  2017.06.01

  Starosta Golubsko - Dobrzyński – stosownie z art.  23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 ze zm.), art. 118 a ust 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) – informuję, iż została wydana decyzja o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie Podzamek Golubski gmina Golub – Dobrzyń, oznaczoną numerem geodezyjnym 199/1 o powierzchni 0,0011 ha, która stała się własnością Gminy Golub – Dobrzyń

 • Obwieszczenie

  2017.06.01

  Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) oraz art. 127 ust. 7a ustawy  z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.)

 • Ogłoszenia

  2017.06.01

  Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) informuję, że rozpatrywany jest wniosek Przedsiębiorstwa Rolno-Łowieckiego Sp. z o. o. w Sokołowie, 87-400 Golub-Dobrzyń,  w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych:

 • Obwieszczenie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego

  2017.06.01

  Obwieszczenie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 01.06.2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (znak sprawy: AB.6740.0.205.2017.CWoj)

 • Obwieszczenie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego

  2017.06.01

  Obwieszczenie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 01.06.2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (znak sprawy: AB.6740.0.159.2017.CWoj)

 • Ogłoszenie

  2017.06.01

  Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) informuję, że rozpatrywany jest wniosek Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych za pośrednictwem projektowanej studni ...

 • Ogłoszenie

  2017.05.31

  Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne  (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) informuję, że rozpatrywany jest wniosek  PHG GABAR Antoni Barczewski, Wrocki 92 a, 87-400 Golub-Dobrzyń...

 • Informacja

  2017.05.23

  Zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.). informuję, o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Uproszczonego planu urządzenia lasu dla Gminy Zbójno na lata 2018-2027.

 • -

  Obwieszczenie o zakończeniu postępowania

  2017.05.17

  Starosta Golubsko - Dobrzyński – działając na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U z 2016 r. poz. 23 ze zm.) – w związku z art. 12 ust. 4a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 ze zm.)....

 • -

  Obwieszczenie o zakończeniu postępowania

  2017.05.16

  Starosta Golubsko - Dobrzyński – działając na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U z 2016 r. poz. 23 ze zm.) – w związku z art. 12 ust. 4a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 ze zm.).....

 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Dulsku, gm. Radomin

  2017.05.15

  Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.), Starosta Golubsko-Dobrzyński ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Dulsku, gm. Radomin

 • Projekt pn. „Rodzina w Centrum ”

  2017.05.08

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu uprzejmie informuje, iż trwa nabór do  projektu pn. „Rodzina w Centrum ” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Pod działanie 9.3.2. Rozwój usług społecznych.

 • Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

  2017.04.27

  Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Referent w Wydziale Finansowym w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu

 • Ogłoszenie dotyczące rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań publicznych przez Powiat Golubsko-Dobrzyński na rok 2017.

  2017.04.14

  Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego uchwałą nr 82/196/17 z dnia 9 lutego 2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego z zakresu kultury fizycznej, w tym wychowania fizycznego, sportu i rekreacji; turystyki i krajoznawstwa; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; wspierania osób starszych i niepełnosprawnych.

 • Informacja o pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Golubiu-Dobrzyniu w dniach 2 maja i 16 czerwca 2017r.

  2017.04.14

  Uprzejmie informujemy, iż  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Golubiu-Dobrzyniu w dniu 02 maja 2017 r. (wtorek) oraz w dniu 16 czerwca 2017r. (piątek) będzie nieczynna. 

  Za utrudnienia przepraszamy.

 • Pilotażowy program pn. „Aktywny Samorząd”  - MODUŁ I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną  i zawodową

  2017.04.07

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu – Dobrzyniu uprzejmie informuje, iż od dnia 03.04.2017 r. realizuje pilotażowy program pn. „Aktywny Samorząd”  - MODUŁ I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną  i zawodową. Druki wniosków są dostępne tylko w siedzibie Centrum od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 od dnia 03.04.2017 r. do dnia 30.08.2017 r.

 • Informacja o pracy PCPR i PZON w Golubiu-Dobrzyniu w dniu 2 maja 2017r.

  2017.04.05

  Uprzejmie informujemy, iż  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Golubiu-Dobrzyniu w dniu 02 maja 2017 r. (wtorek) będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

 • Informacja

  2017.04.05

  Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) informuję, że rozpatrywany jest wniosek OLKOP BIS Sp. z o. o., ul. Szosa Rypińska 26, 87-400 Golub-Dobrzyń, w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu stacji paliw....

 • Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referent w Wydziale Finansowym

  2017.03.23

  Ogłoszenie o naborze nr 1/2017 z dnia 23 marca 2017 r.
  Starosta Golubsko-Dobrzyński
  ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
  Referent w Wydziale Finansowym

 • Ogłoszenie wodnoprawne

  2017.03.14

  Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) informuję, że rozpatrywany jest wniosek Pana Dawida Drozd w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych (studnia nr 1) na działce nr 101/2 obręb Krążno, gmina Golub-Dobrzyń oraz na szczególne korzystanie z wód – pobór wód podziemnych w ilości 9,5 m3/h z ww. ujęcia dla potrzeb nawadniania gruntów rolnych.

   

 • Ogłoszenie wodnoprawne

  2017.03.14

   

  Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne  (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) informuję, że rozpatrywany jest wniosek  Państwa Danuty i Macieja Drozd w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego  na wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych (studnia nr 1) na działce nr 43/3 obręb Podzamek Golubski, gmina Golub-Dobrzyń oraz na szczególne korzystanie z wód – pobór wód podziemnych w ilości 9,9 m3/h z ww. ujęcia dla potrzeb nawadniania gruntów rolnych.

  Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można zgłaszać w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu, Placu Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej informacji.

Stronicowanie

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 82403
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-07-24 14:44

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 57 9551 0002 0105 2126 2000 0001
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodnicząca Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 15.30 - 16.30 w pok. S12 Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 6268976
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2017-06-23 14:55

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl